0711

Το δωμάτιο μου, η καταπακτή του κόσμου, το τέλος μου όλο εδώ, ανάμεσα σ’ αυτούς τους τοίχους τις χαράδρες, ψεύτικα ανοίγματα, όλες οι ανάσες μου κι οι νύχτες εδώ. 

17 notes
Ænigma Epoche